ZKUŠENOSTI Z PROJEKTŮ 

Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby
 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby 


Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient

Charakter služby

 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu
 

Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby


 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu

Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby

 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu


Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu


Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu

Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient

Charakter služby

 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby
 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby
 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby
 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby

Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu

Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby


 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby


 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu

Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby


 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu


Projekt
Charakter projektu

Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby

 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu

Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu


Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby
 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient

Charakter služby

 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

 
Projekt
Charakter projektu

Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby


 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu


Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby
 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu


Projekt
Charakter projektu
Kapitálový objem projektu
Doba plnění
Klient
Charakter služby
 
Sektor
Cena poskytovaných služeb
Smluvní partner klienta
Pozice v projektu

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 
Publikace
Články
OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Státní příslušnost
Společnost 
Pozice ve společnosti l
Odborná kvalifikace 
Počet let praxe
Jazykové znalosti


Členství v odborných
sdruženích a organizacích
 


Ing. Oldřich Bronec, CSc.
12. 7. 1955
česká
Olbron Invent s.r.o. Karla čapka 21 250 91 Zeleneč
ředitel
dopravní plánování
ekonomika dopravy
projektové financování 
spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP)
projektový management
nákladový management
facilities management
outsourcing
poradenství v oblasti investiční výstavby
35 (od roku 1980)
Český jazyk /mateřský/
Anglický jazyk /plynule/
Ruský jazyk /plynule/
není
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 
 
Data (od - do)
Název vzdělávací organizace
Obor
Získaný titul, kvalifikace
 
Data (od - do)
Název vzdělávací organizace
Obor
Získaný titul, kvalifikace
 


 
 
1981 - 1984
CVUT Praha, Stavební fakulta
Dopravní stavby
CSc. /kandidát technických věd/ 

1975 - 1979
LISI, Leningrad
Výstavba měst
Ing. 

 
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
 
Data (od - do)
Zaměstnavatel
Předmět činnosti nebo sektor
Pracovní pozice
 
Data (od - do)
Zaměstnavatel
Předmět činnosti nebo sektorPracovní pozice

 
Data (od - do)
Zaměstnavatel
Předmět činnosti nebo sektor
Pracovní pozice
 
Data (od - do)
Zaměstnavatel
Předmět činnosti nebo sektor
Pracovní pozice
 
 
 
1996 - dosud
Olbron Invent s.r.o. Ul. Karla Čapka 21,  250 91 Zeleneč
Poradenství v investiční výstavbě
ředitel
 
2006 - 2012 
MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o.,  Národní 15, 110 00 Praha 1 Tel: 221 423 912, fax: 221 412 810
vedení činnosti oddělení,
územní plánování,
dopravní plánování a inženýrství,
modelování dopravy,
ekonomika dopravy,
finanční analýzy dopravních staveb,
financování dopravních staveb,
PPP projekty
Vedoucí oddělení projektové financování a projektový management (2010 - 2012)
Vedoucí oddělení dopravního plánování a financování dopravních staveb (2006-2010)
 
2004 -2006 
VA TECH EZ a.s.
Řízení, management, rozvoj podnikání a ekonomika divize
Vedoucí divize facilities managementu a inženýringu
 
1999 -2004 
EC HARRIS s.r.o.
Infrastruktura, průmysl, projektové financování
Senior Project Manager

 
 

Program sociálně ekonomického rozvoje Petrohradu
Odborné poradenské služby
-
2013 - 2014
BaltAuditExpert, Petrohrad, RF
Činnost mezinárodního poradce v rámci širšího zpracovatelského týmu se zaměřením na problematiku rozvoje dopravní infrastruktury
Doprava / programové plánování
Neuvádí se
Olbron Invent s.r.o.
Odborný poradce v rámci mezinárodního týmu expertů

____________________________________________________________________________ 

Logistická a průmyslová zóna Orša, Bělorusko
Technické poradenství developerského projektu
400 milionů EUR
2012 - 2014
OOO „IPL Komplex“, Minsk
Zpracování předběžné studie proveditelnosti
Zpracování územního plánu zóny
Zpracování architektonických studií typových objektů
Zpracování studií dopravních staveb v okolí letiště
Rozvojový plán letiště
Budovy a infrastruktura / technické poradenství
100 000 EUR
Olbron Invent s.r.o.
Ředitel projektu 

____________________________________________________________________________

Podrobný audit procesů výstavby metra v Petrohradě
Technický, nákladový a procesní audit
150 miliard rublů (cca 100 miliard Kč)
2011
Administrativa města Petrohrad, Ruská federace Prostřednictvím: Metropolitanu Petrohrad
Podrobný audit procesů přípravy a realizace výstavby metra v Petrohradu:
Přezkoumání generálního plánu rozvoje metra
Přezkoumání programu rozvoje metra
Přezkoumání projektové dokumentace (na výběrovém vzorku připravovaného úseku)
Přezkoumání procesu zadávání veřejných zakázek
Přezkoumání způsobu výběru generálního dodavatele stavby (na výběrovém vzorku soutěžených úseků)
Přezkoumání procesů výstavby a dozorování stavby ze strany investora (na výběrovém vzorku realizovaných úseků)
Přezkoumání procesů nákladové kontroly
Přezkoumání způsobů financování výstavby metra
Přezkoumání možností výstavby metra ve spolupráci se soukromými investory (PPP)
Přezkoumání institucionální struktury systému přípravy a realizace výstavby metra
Základním cílem je doporučit změny, vedoucí k podstatnému zlepšení a také k podstatnému zlevnění výstavby metra, doporučení postupů, které posunou výstavbu metra v Petrohradě na světovou úroveň
Audit byl podkladem pro programové řízení změn
Městská hromadná doprava / technický, nákladový a procesní audit
3 000 000 RUR
Olbron Invent s.r.o.
Ředitel projektu 

____________________________________________________________________________  

Program rozvoje městské hromadné dopravy v Petrohradě, Ruská federace
Krátkodobý sektorový program rozvoje na léta 2011 - 2016
30 miliard rublů (cca 20 miliard Kč)
2011
Administrativa města Petrohrad, Ruská federace Prostřednictvím: Organizátora přepravy GASU BaltAuditExpert Agentury pro strategické investice
Program rozvoje systému MHD, zahrnující celkovou vizi rozvoje systému, prognózu dopravy, návrh linkového vedení (metra, tramvaje, trolejbusů, autobusů a linkového taxi), přehledu potřebných stavebních investic, analýzu dostupné a potřebné infrastruktury provozovatelů GorElektroTrans a PassaziroAvtoTrans, přehledu potřebných investic v oblasti vozového parku, vyhodnocení ekonomické účelnosti a proveditelnosti investic, způsobů realizace programu. Úlohou mezinárodního poradce je podělit se o mezinárodní zkušenosti a standardy, způsoby přípravy obdobných programů a současně nezávisle program posoudit před jeho odevzdáním a schválením.
Městská hromadná doprava / programové plánování
700 000 RUR
Mott MacDonald Praha s.r.o.
Ředitel projektu za MMD

____________________________________________________________________________
 
Metro Baku, Azerbajdžán
Studie proveditelnosti nových linek metra
Předběžný odhad 20 miliard Kč
2009 - 2010
Metropoliten, Baku
Objem prací všech tří účastníků konsorcia:
• Celkové řízení projektu
• Prvotní sběr dat
• Analýza městské hromadné dopravy ve městě Baku
• Analýza socio - ekonomické struktury města
• Model dopravy a její prognóza
• Dlouhodobé plánování rozvoje systému MHD a rozvoj sítě metra
• Varianty trasového vedení metra
• Obecné požadavky k nové síti metra
• Sběr dat (výchozí data, geodetický průzkum, geologický průzkum, klimatická a seizmická data)
• Předběžný projekt (technicko-ekonomická účelnost)
• Projekt metra: tunely, stanice, depa, související stavby, kolejový svršek, trakční soustava, mechanická část, silnoproud, osvětlení, slaboproud, signalizace, systémy řízení, zásobování vodou a kanalizace, ventilace, vozové jednotky, technika správy a údržby, systémy zabezpečení, požární ochrana
• Předběžný rozpočet investičních a provozních nákladů
• Vyhodnocení proveditelnosti a účelnosti investice
Městská hromadná doprava / design
1 300 000 EUR
Mott MacDonald Praha s.r.o.
Ředitel projektu za MMD

____________________________________________________________________________  

Dálniční okruh Kyjeva, Ukrajina
Výstavba první etapy dálničního okruhu města Kyjeva o celkové délce 75 km včetně mostu přes řeku Dněpr metodou PPP
Předběžný odhad 50 miliard Kč
2009 - 2010
Ukravtodor, Kyjev, Ukrajina
Technický poradce Ukravtodoru při přípravě PPP projektu: - Technický audit projektu
- Příprava zadávací dokumentace projektu
- Příprava hodnotících kritérií výběrového řízení PPP projektu
- Příprava technických příloh koncesní smlouvy
- Podpora koncesního dialogu
- Technické vyhodnocení nabídek
Asistence při dojednávání konečné verze koncesní smlouvy
Silniční doprava / PPP
1,6 milionů USD (cca 30 milionů korun)
Mott MacDonald Praha s.r.o. ve spolupráci s Erste a VKP
Ředitel projektu

____________________________________________________________________________  

Dálnice Moskva - Petrohrad, Ruská federace
Výstavba dálnice o celkové délce 620 km metodou PPP
600 miliard rublů (cca 360 miliard Kč)
2009
TransProjekt jako klient Sojuzdorprojektu a Dorog Rossii
Technický poradce při přípravě PPP projektu:
- Studie proveditelnosti
- Koncepce výběru mýtného
- Příprava zadávací dokumentace projektu
Příprava technických příloh koncesní smlouvy
Silniční doprava / PPP
4 miliony Rublů (cca 2,5 milionů korun)
Mott MacDonald Praha s.r.o. 
Ředitel projektu

____________________________________________________________________________  

Dálniční okruh Moskvy, Ruská federace
Výstavba dálničního okruhu města Moskva o celkové délce 580 km metodou PPP
800 miliard rublů (cca 480 miliard Kč)
2009 
TransProjekt jako klient Sojuzdorprojektu a Dorog Rossii
Technický poradce při přípravě PPP projektu:
- Studie proveditelnosti
- Koncepce výběru mýtného
- Příprava zadávací dokumentace projektu
- Příprava technických příloh koncesní smlouvy
Silniční doprava / PPP
8 milionů Rublů (cca 5 milionů korun)
Mott MacDonald Praha s.r.o. 
Ředitel projektu

____________________________________________________________________________  

Mezinárodní letiště Pulkovo, Petrohrad, Ruská federace
Modernizace mezinárodního letiště, výstavba nového terminálu pro 17 milionů  cestujících/rok, výstavba nové infrastruktury letiště
40 - 50 miliard rublů (cca 25 - 30 miliard Kč)
2007 - 2012
Administrativa města Petrohrad, Ruská federace Agentura pro strategické investice, Petrohrad, Ruská federace OAO Pulkovo, Petrohrad, Ruská federace
Technický poradce administrativy města při přípravě a realizaci PPP projektu:
- Technický audit projektu
- Zpracování nového generelu letiště
- Zpracování studie dopadů stavby na životní prostředí
- Příprava zadávací dokumentace projektu
- Příprava hodnotících kritérií výběrového řízení PPP projektu
- Příprava technických příloh koncesní smlouvy
- Podpora koncesního dialogu
- Technické vyhodnocení nabídek
- Asistence při dojednávání konečné verze koncesní smlouvy
- Revize projektové dokumentace, zpracované soukromým investorem
Letecká doprava / PPP
30 milionů rublů (cca 18 milionů korun), částka narůstá formou dodatků
Mott MacDonald Praha s.r.o.
Ředitel projektu

____________________________________________________________________________ 
 
Rychlá tramvaj NADEX, Petrohrad, Rusko
Výstavba prvního úseku rychlé tramvaje v Petrohradě metodou PPP
K1 miliarda USD (cca 20 miliard Kč)
2007 - 2008
NADEX jako účelová organizace administrativy města Petrohrad
Technický poradce při přípravě PPP projektu:
- Technický audit projektu
- Příprava zadávací dokumentace projektu
- Příprava hodnotících kritérií výběrového řízení PPP projektu
- Příprava technických příloh koncesní smlouvy
- Podpora koncesního dialogu
Kolejová doprava / PPP
15 milionů rublů (cca 7,5 milionů Kč)
Mott MacDonald LTD, Edinburg
Expert projektového týmu, projekt byl řízen z Anglie

____________________________________________________________________________ 

Obchodně - administrativní zóna Mošnov v Ostravě
Studie proveditelnosti 
NA
2007 
Krajský úřad moravskoslezského kraje
Architektonická studie 
Studie proveditelnosti
Budovy / studie proveditelnosti
2 miliony Kč
Mott MacDonald Praha s.r.o.  ve spolupráci s Kanya
Ředitel projektu

____________________________________________________________________________  

Orlovský tunel Petrohrad, Rusko
Výstavba tunelu pod řekou Něvou v Petrohradě metodou PPP
2 miliardy USD (cca 40 miliard Kč)
2007 - 2008
Western High Speed Diametr jako účelová organizace administrativy města Petrohrad
Technický poradce při přípravě PPP projektu:
- Technický audit projektu
- Příprava zadávací dokumentace projektu
- Příprava hodnotících kritérií výběrového řízení PPP projektu
- Příprava technických příloh koncesní smlouvy
- Podpora koncesního dialogu
Silniční doprava / PPP
12 milionů rublů (cca 7,5 milionů Kč)
Mott MacDonald LTD 
Projektový manažer

____________________________________________________________________________  

Veřejná logistická zóna Mošnov
Koncepční studie a studie proveditelnosti veřejné logistické zóny v Mošnově u Ostravy 
NA
2007
Krajský úřad moravskoslezského kraje
- Koncepční územní studie rozvoje veřejné logistické zóny
- Technická koncepce kolejového napojení
- Studie proveditelnosti
- Způsob financování veřejné logistické zóny
- Proces výběru soukromého investora
Logistika / studie proveditelnosti
2 miliony Kč 
Mott MacDonald Praha s.r.o. 
Ředitel projektu
____________________________________________________________________________  

Justiční palác v Karlových Varech
Výstavba justičních paláců metodou PPP
0,7 miliardy Kč
2006 - 2007 
Ministerstvo spravedlnosti
Technický poradce při přípravě PPP projektu:
- Vypracování projektové dokumentace (DÚR)
- Vypracování koncesního projektu
- Příprava zadávací dokumentace projektu
- Příprava hodnotících kritérií výběrového řízení PPP projektu
- Příprava technických příloh koncesní smlouvy
- Podpora koncesního dialogu
- Technické vyhodnocení nabídek
- Asistence při dojednávání konečné verze koncesní smlouvy
V průběhu projektu bylo rozhodnuto, že projekt bude zastaven
Budovy / PPP
36 milionů Kč, včetně Ústí nad Labem
Mott MacDonald Praha s.r.o. 
Ředitel projektu

____________________________________________________________________________  

Justiční palác v Ústí nad Labem
Výstavba justičních paláců metodou PPP
0,8 miliardy Kč
2006 - 2012
Ministerstvo spravedlnosti
Technický poradce při přípravě PPP projektu:
- Vypracování projektové dokumentace (DÚR)
- Vypracování koncesního projektu
- Příprava zadávací dokumentace projektu
- Příprava hodnotících kritérií výběrového řízení PPP projektu
- Příprava technických příloh koncesní smlouvy
- Podpora koncesního dialogu
- Technické vyhodnocení nabídek
- Asistence při dojednávání konečné verze koncesní smlouvy
Budovy / PPP
36 milionů Kč, včetně Karlových Var
Mott MacDonald Praha s.r.o. 
Ředitel projektu

____________________________________________________________________________  

Kolejové napojení letiště Mošnov v Ostravě
Studie proveditelnosti kolejového napojení letiště, jakožto součást koncepce systému rozvoje kolejové regionální dopravy Moravskoslezského kraje
800 milionů Kč
2007
Krajský úřad moravskoslezského kraje
- Urbanistická koncepce předletištního prostoru
- Urbanistická koncepce obchodně - administrativního centra
- Technická koncepce kolejového napojení
- Studie proveditelnosti
Železniční doprava / studie proveditelnosti
2 miliony Kč 
Mott MacDonald Praha s.r.o. 
Ředitel projektu

____________________________________________________________________________
 
Dálnice D1, Slovensko
Výstavba dálnice D1  metodou PPP
NA
2007
Národná dialničná spoločnosť
Projektový manažer PPP projektu:
- Technický audit projektu
- Příprava koncesního projektu
- Příprava zadávací dokumentace projektu
- Příprava technických příloh koncesní smlouvy
- Podpora koncesního dialogu
- Technické vyhodnocení nabídek
- Asistence při dojednávání konečné verze koncesní smlouvy
Silniční doprava / programové plánování
NA
Mott MacDonald Praha s.r.o. ve spolupráci s Delloitte a Dadák
Expert PPP

____________________________________________________________________________  

Dálnice D3
Výstavba dálnice D3 v úseku Tábor - Bošilec metodou PPP
10 miliard Kč
2007
Ministerstvo dopravy ČR
Projektový manažer PPP projektu:
- Technický audit projektu
- Příprava koncesního projektu
- Příprava zadávací dokumentace projektu
- Příprava technických příloh koncesní smlouvy
- Podpora koncesního dialogu
- Technické vyhodnocení nabídek
- Asistence při dojednávání konečné verze koncesní smlouvy
Projekt byl ve stádiu projednávání koncesního projektu předčasně ukončen, změnilo se zadání.
Silniční doprava / programové plánování
98 milionů Kč (30 milionů korun po ukončení)
Mott MacDonald Praha s.r.o. ve spolupráci s ING Bank  a Ashurst
Projektový manažer

____________________________________________________________________________ 

Letiště Yogyakarta Indonézie
Vyhledávací studie
Předběžná studie proveditelnosti
500 milionů USD (cca 10 miliard korun)
2007 - 2009
Ministerstvo zahraničních věcí ČR Ministerstvo dopravy ČR
Vyhledávací studie
Generální plán letiště
Architektonická studie terminálu
Předběžná studie proveditelnosti
Letecká doprava / Studie proveditelnosti
10 milionů Kč
Mott MacDonald Praha s.r.o.  ve spolupráci s AGA Letiště
Expert na leteckou dopravu

____________________________________________________________________________  

Audit elektronického mýtného ČR
Audit obchodních podmínek a procesu přípravy elektronického mýtného v ČR, zpracovaný po podpisu smlouvy s firmou Kapsch v období výstavby až do uvedení systému do provozu
22 miliard Kč
2006 - 2007
Ministerstvo dopravy ČR
Auditor a supervizor investičního projektu (první etapy):
- Audit obchodních podmínek projektu
- Technický audit projektu
- Prověření zvolených technických řešení investora
- Prověření způsobu přípravy a realizace projektu
- Identifikace příčin zdržení projektu
Průběžný dozor až do předání systému do provozu
Doprava / Audit
2 miliony Kč 
Mott MacDonald Praha s.r.o. 
Projektový manažer

____________________________________________________________________________  

Nová městská třída v Brně
Studie proveditelnosti kolejového napojení letiště, jakožto součást koncepce systému rozvoje kolejové regionální dopravy Moravskoslezského kraje
NA
2007
Magistrát města Brna
Předběžná studie proveditelnosti:
- Revize územní koncepce
- Koncepce dopravní obslužnosti
- Koncepce technické infrastruktury území
- Způsob financování
Územní plánování
500 tisíc Kč 
Mott MacDonald Praha s.r.o. 
Ředitel projektu

____________________________________________________________________________  

Olympijský stadion Praha Letňany
Studie proveditelnosti Olympijského stadionu
2 miliardy Kč
2006 
Magistrát hl. města Prahy
Architektonická studie Olympijského areálu v Letňanech 
Studie proveditelnosti
Budovy / studie proveditelnosti
2 miliony Kč
Mott MacDonald Praha s.r.o.  ve spolupráci s A.D.N.S. Architekti
Projektový manažer

____________________________________________________________________________  

GEPARDI Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury ČR 2007 - 2013
Programový dokument rozvoje dopravní infrastruktury v kompetenci státu, včetně analýzy způsobu financování
NA
2005 - 2006
Ministerstvo dopravy
Ing. Ondřej Jašek, tehdejší ředitel odboru strategie a posléze první náměstek ministra dopravy 
- Programové plánování
- Dopravní politika
- Investiční priority
- Přehled plánovaných investic v členění podle jednotlivých plánovacích období
- Multi-modální dopravní model (zpracovalo DHV)
- Financování dopravní infrastruktury
- Multi-kriteriální analýza
Doprava / programové plánování
2 miliony Kč 
PriceWaterhouseCoopers ve spolupráci s Jacobs Babtie a Mott MacDonald Praha
Vedoucí odborného týmu PriceWaterhouseCoopers

____________________________________________________________________________  

Elektrická přípojka letiště Praha Ruzyně
Studie proveditelnosti 
800 milionů korun
2003 - 2004 
Letiště Praha
Kompletní studie proveditelnosti
Letecká doprava / studie proveditelnosti
2 miliony Kč
EC Harris s.r.o. ve spolupráci s EGE Montáže
Projektový manažer a zpracovatel

____________________________________________________________________________  

Runway 06 R / 24 l Praha Ruzyně (BIS)
Studie proveditelnosti (investiční záměr)
8 miliard korun
2004 - 2005
Letiště Praha
Kompletní studie proveditelnosti
Letecká doprava / studie proveditelnosti
2 miliony Kč
EC Harris s.r.o.
Projektový manažer a zpracovatel

____________________________________________________________________________  

Hotel InterContinental Praha
Obnovení provozu hotelu po záplavách v srpnu roku 2002, kdy bylo zaplaveno veškeré technické zázemí hotelu.  Stanoveným cílem bylo obnovit provoz hotelu do zahájení zasedání NATO v říjnu roku 2002.  Stanoveného cíle bylo dosaženo vyjma obnovení provozu bazénu, který byl dokončen o měsíc později. V průběhu uvedených tří měsíců byla obnovena veškerá elektroinstalace včetně transformační stanice PRE a dieselagregátu, veškerá vzduchotechnika, systém vytápění, technologie výtahů, chladicí technologie včetně chladících boxů kuchyně hotelu, přípravny potravin, sklady a šatny zaměstnanců, jídelna zaměstnanců, myčka automobilů- Opravena byla veškerá stavební část podzemí, včetně nových omítek, nátěrů, dveří, garáží apod. Byla vyměněna úpravna vody a podzemní rozvody vody bazénu. V průběhu prací bylo navíc rozhodnuto o přestavbě recepce hotelu a výměně odkladů bazénu. Právě výměna obkladů bazénu, byla dokončena o měsíc později. Bylo vyměněno osazení veškeré ozelenění kolem hotelu.
250 milionů Kč
Srpen - říjen 2002
Hotel InterContinental Praha
Projektový management:
Výběr dodavatelů
Technická supervize prací
Nákladový management projektu
Budovy / projektový management
Cca 10 milionů Kč
EC Harris s.r.o.
Projektový manažer

____________________________________________________________________________  

D47
Technický poradce investora
30 miliard Kč
2002
Kellog, Brown & Route (Halliburton) jako součást konsorcia Housing & Construction
Služby technického poradce investora
Příprava výběrového řízení na generálního dodavatele stavby
Silniční doprava / PPP
NA
EC Harris s.r.o.
Projektový manažer

____________________________________________________________________________

Výstavba sítě mobilních telefonů Oskar
Projektový management
4 miliardy Kč (1,2 miliardy předmětná oblast)
1999-2001
Ericsson (cílový klient Oskar)
Projektový management
Telekomunikace / projektový management
40 milionů Kč
EC Harris s.r.o.
Projektový manažer, zodpovědný za oblast Českobudějovického kraje a kraje Vysočina (v  té době kraje formálně neexistovaly)
 


„PPP v dopravě“, Olbron Invent s.r.o., Praha 2010/2011
„Alternativní cesta rozvoje a provozu dopravní infrastruktury“, Development News, Wagner Press, Praha  10/2002 
„Nesmělá cesta veřejných služeb do soukromých rukou“, Development News, Wagner Press, Praha  11/2003  „Příležitost pro spolupráci“, Development News, Wagner Press, Praha  7-8/2004 
„Úvaha“, Bulletin Asociace PPP, 6. ročník/II., Praha, červenec 2010
„Nejlepší dopravní projekt PPP roku 2010“, Bulletin Asociace PPP, 7. ročník/II., Praha, červenec 2011
  
Profesní životopis ve formátu pdf