OLBRON INVENT JE ZÁRUKOU ODBORNÉHO RŮSTU

Naše společnost nepodporuje přímo Vaši kariéru. Předpokládáme, že ta je výsledkem především Vaší vlastní ambice. Naším cílem je Váš odborný růst, který napomáhá nejen Vám, ale i našim klientům a úspěchu jednotlivých projektů. Profesionální růst je však dobrý základ pro budování Vašeho stabilního kariérního postupu - v naší společnosti a eventuálně v budoucnu i mimo ní.


_______________________________________________________________________


Naším největším bohatstvím jsou vysoce kvalifikovaní a positivně motivovaní lidé, lidé kreativní a inovativní, lidé s dobrými komunikativními schopnostmi a týmově zaměření, lidé připravení sdílet s námi naše vize a hodnoty.

Přestože v současné době nehledáme nové spolupracovníky, cítíte-li, že splňujete výše uvedená kritéria, zanechte nám svůj motivační dopis s životopisem na níže uvedené adrese. Zařadíme si Vás do naší databáze a vyzveme Vás k pohovoru hned, jak se u nás nové pozice otevřou.

Jinou možností je spolupráce s Vámi na externí bázi. Pokud máte o takovou spolupráci zájem, zašlete nám svůj motivační dopis s životopisem, uveďte obor a předmět Vašeho zájmu a formu Vámi upřednostňované spolupráce.


_______________________________________________________________________

ING. OLDŘICH BRONEC, CSC.
ředitel společnosti

Ing. Oldřich Bronec, CSc. se narodil v roce 1955. Je absolventem vysoké školy (Leningradský inženýrsko stavební institut, fakulta architektonická, obor výstavba měst). Na ČVUT v Praze získal v roce 1986 titul kandidáta technických věd.

Ve své profesionální praxi vystřídal postupně několik zaměstnavatelů a konkrétně: Ústav dopravního inženýrství v Praze, Metroprojekt Praha, Dopravní podniky hlavního města Prahy, Závody automatizační a výpočetní techniky, Tebodin, EC Harris, VA TECH a Mott MacDonald. V mezidobí a v současnosti budoval/buduje svou vlastní poradenskou firmu Olbron Invent s.r.o.

V ranních fázích své profesionální praxe se zabýval problematikou výstavby metra, městských rychlodrah, dopravního plánování a dopravní telematiky. V současné době se jeho profesionální zájem rozšířil na celý obor dopravy a konkrétně také na oblast výstavby silnic a dálnic, výstavby letišť, logistických center apod.

Klíčovým tématem jeho práce po roce 1989 byla problematika facilities managementu a outsourcingu a také problematika spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), v níž získal praktické zkušenosti, které zřejmě nemají v podmínkách České republiky adekvátní obdobu.


V oblasti PPP projektů pracoval na takových projektech, jako byla výstavba dálnice D47, výstavba dálnice D3, výstavba slovenských dálnic D1 a R1, výstavba Orlovského tunelu a systému rychlé tramvaje v Petrohradě, privatizace a rekonstrukce  petrohradského mezinárodního letiště Pulkovo, výstavba dálničního okruhu Moskvy, výstavba dálnice M10 mezi Moskvou a Petrohradem, výstavba dálničního okruhu Kyjeva. K dalším významným projektům, na kterých v nedávné minulosti pracoval, patří problematika výstavby paralelní přistávací dráhy na letišti Václava Havla v Praze, výstavba Olympijského stadionu v Letňanech, výstavba metra v ázerbajdžánském hlavním městě Baku. Auditoval pro Ministerstvo dopravy projekt výstavby systému elektronického mýtného. Jako zahraniční expert auditoval soudobou praxi výstavby metra v Petrohradě a zúčastňuje se práce expertního týmu na přípravě koncepce rozvoje dopravního systému v Petrohradě.

Je činný v oblasti odborné publicistiky (viz například jeho publikace PPP v dopravě), vystupuje na řadě odborných konferencí, presentuje své články v odborném tisku.

KONTAKT:

Mobilní telefon: +420 702 035 365
E-mail: bronec@olbron.cz.

Podrobný profesní životopis_______________________________________________________________________


Kontaktujte nás na adrese: info@olbron.cz