BETTER VALUE RESULTS FOR A BETTER VALUE LIFE

Hodnotnější výsledky pro hodnotnější život

Naše motto vyjadřuje profilovou orientaci na cílovou užitnou hodnotu Vašich projektů, jejich kvalitu, efektivnost, ochranu životního prostředí apod.


_______________________________________________________________________

Naší dlouhodobou podnikatelskou vizí je:


• být první a opakovanou volbou pro klienta, partnera, dodavatele i zaměstnance a touto cestou dosahovat poměrně vyšších objemů zakázek i vyšší úrovně odměny ve srovnání s relevantní konkurencí,

• dosahovat optimálních podnikatelských výsledků při současném respektování všech klíčových hodnot a cílů a to zejména aktivizací vlastních zdrojů a rezerv, vysokou racionalitou a efektivitou vlastní práce, metod a procesů, nástrojů či obchodních vztahů se svými partnery,

• uplatňovat bezpečné metody, postupy a nástroje ve své práci i ve spolupráci s obchodními partnery, užívat smysluplné metody, postupy a nástroje rizikového managementu a to ve svůj prospěch, i v prospěch klientů nebo projektů, jež jsou předmětem naší práce,

• být všeobecně uznávaným podnikatelským subjektem v oblasti kvality, technické vyspělosti a inovativnosti, úctě ke kulturním hodnotám, hodnotám v oblasti hygieny a bezpečnosti života a práce, ochrany životního prostředí i etiky podnikání,

• být podnikatelským subjektem, který se soustavně v uvedených oblastech zlepšuje, zlepšuje své metody, procesy, nástroje, personál i dodavatele, případně působí jako vůdce či vzor v této oblasti pro ostatní podnikatelské subjekty na relevantním trhu.


_______________________________________________________________________


Obrázek představuje základní komponenty našeho hodnotového systému, jejichž prostřednictvím naplňujeme optimálně očekávání klienta a potřeby jeho projektu. Jsou to:

systém deklarovaných hodnot,
systém procesů,
nástrojů,
znalostí,
lidí a
• našich obchodních partnerů.

V praxi to znamená, že naši dlouhodobou vizi naplňujeme systematickým rozvojem těchto komponent:

• zdokonalujeme naší hodnotovou soustavu,
• zdokonaluje naše pracovní procesy a metodiky,
• investujeme v oblasti nástrojů naší práce,
• rozšiřujeme soustavně naše znalosti,
• rozvíjíme naší personální základnu a
• další zdroje, jimiž jsou ve značné míře naši obchodní partneři.

Všechny tato komponenty rozvíjíme tak, aby maximálně uspokojily očekávání našich klientů a potřeby jejich projektů.


_______________________________________________________________________

Více informací na: info@olbron.cz