Standardizovaný Formát finančního modelu

Naše společnost využívá ve své praxi standardizovaný formát finančního modelu, vytvořený v prostředí Microsoft Excel. Existují dvě verze tohoto modelu: úplná a zjednodušená. Úplná verze (rozložená do samostatných listů složeného sešitu modelu) slouží ke kalkulaci finanční a ekonomické účelnosti složitých projektů typu PPP, zjednodušenou verzi (jednostránkovou) používáme v případě zpracování standardních studií proveditelnosti.
PRODUKTY: FINANČNÍ MODEL
© Olbron Invent s.r.o.
17. ledna 2015