Rozvoj systému metra a jeho revitalizace je klíčovým úkolem rozvoje dopravní soustavy Petrohradu.  Nejsou daleko doby, kdy nás odborníci v Petrohradu učili stavět metro v Praze. V mnohém mohou být pro nás inspirací i dnes. Přesto stav metra v Petrohradu neodpovídá soudobím potřebám a představám. Důvodů je celá řada. Klíčovým důvodem je značná pod-investovanost této soustavy (rozsah metra v přepočtu na jednoho obyvatele či na jeden čtvereční kilometr města zdaleka nedosahuje úrovně Moskvy a značně zaostává i za Prahou). Dalším důvodem jsou chyby v dopravním plánování, projektování metra a přípravě staveb. Naopak oporou petrohradské praxe je vysoká profesionální úroveň stavbařů a jejich technologie.
FIREMNÍ REFERENCE:

Projekt:

Audit praxe výstavby metra v Petrohradu

Místo:

Petrohrad, Ruská federace

Klient:

GUP Petrohradský Metropoliten / Administrativa města Petrohrad

Popis: 

Zevrubný audit soudobé praxe přípravy a realizace výstavby metra v Petrohradu včetně systému plánování jeho rozvoje, sestavování investičních programů, volby technické koncepce metra, projektování, výběru generálního dodavatele, zadávací dokumentace výběru, kritérií výběru, smluvní dokumentace, dodávek technologických celků, institucionálního zajištění, všech procesů dodavatelské linky přípravy a realizace výstavby, financování výstavby metra, dozorování procesů výstavby apod.

Doba zpracování:

2012
REFERENCE
Proces výstavby metra, Petrohrad, RF

Audit
16. ledna 2015
© Olbron Invent s.r.o.