OSOBNÍ REFERENCE: Ing. Oldřich Bronec, CSc.

Projekt:

Justiční paláce

Místo:

Ústí nad Labem / Karlovy Vary

Klient:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Popis: 

Architektonická koncepce budov
Studie proveditelnosti
Koncesní projekt
Zadávací dokumentace (nerealizováno)
Proces výběru soukromého investora (nerealizováno)

Smluvní partner klienta:

Mott MacDonald Praha s.r.o.

Pozice v projektu:

Projektový ředitel

REFERENCE
JUSTIČNÍ PALÁCE, Ústí nad labem & Karlovy Vary

PPP poradenství
18 ledna 2015