Sektor všeobecného letectví je jedním z nejbouřlivěji se rozvíjejících sektorů dopravy. Po krátké stagnaci na počátku finanční krize v letech 2009-2010 se toto odvětví vrací ke svým předchozím dynamickým růstům. Znamená to dynamický nárůst celkového počtu letů v kategorii všeobecného letectví, počtu letadel, počtu pilotů, ale i značný nárůst objemů služeb ve vzduchu a zejména na zemi.  Již dnes průmysl všeobecného letectví dosahuje velkých obratů a zaměstnává značný počet osob pozemního personálu. V budoucnu budou tato čísla i nadále růst s tím, že je nezbytné zásadním způsobem investovat do pozemní infrastruktury, která všeobecné letectví podporuje, i do nákupu leteckého parku. Na služby v oblasti všeobecného letectví se specializují zejména malá letiště nebo letiště dříve využívaná pro armádu. Nemalých objemů služeb však v této oblasti dosahují a v budoucnu stále více budou dosahovat i velká letiště s pravidelným domácím nebo mezinárodním provozem.


_______________________________________________________________________


FIREMNÍ REFERENCE

Projekt:

Koncepční řešení centra Business Aviation

Místo:

Petrohrad, Ruská federace

Klient:

Avia Group Nord / ARIN

Popis: 

Zpracování koncepční dokumentace nového centra Business Aviation (2 hangáry pro letadla a jeden hangár pro vrtulníky, administrativní centrum a odbavovací terminál) na mezinárodním letišti Pulkovo v Petrohradě, předběžné prověření  investiční náročnosti a ekonomické účelnosti projektu.

Součástí zadání bylo také zpracování zadávací dokumentace pro potřeby zpracování dokumentace návazných stupňů. Kontrakt předpokládá dozor v průběhu celé fáze přípravy a realizace projektu.

Subdodavatel:

technické výkresy: AGA Letiště s.r.o.

_______________________________________________________________________