Osobní reference: Ing. Oldřich Bronec, CSc.

Projekt:

Mezinárodní letiště Pulkovo

Místo:

Petrohrad, Ruská federace

Klient:

Administrativa města Petrohrad, Ruská federace, Agentura pro strategické investice, Petrohrad, Ruská federace,  OAO Pulkovo, Petrohrad, Ruská federace

Popis: 

Modernizace mezinárodního letiště, výstavba nového terminálu pro 17 milionů cestujících/rok, výstavba nové infrastruktury letiště. Technický poradce administrativy města při přípravě PPP projektu: Technický audit projektu, Zpracování nového generelu letiště,  Zpracování studie dopadů stavby na životní prostředí, Příprava zadávací dokumentace projektu, Příprava hodnotících kritérií výběrového řízení PPP projektu, Příprava technických příloh koncesní smlouvy, Podpora koncesního dialogu, Technické vyhodnocení nabídek, Asistence při dojednávání konečné verze koncesní smlouvy, Revize projektové dokumentace, zpracované soukromým investorem

Smluvní partner klienta:

Mott MacDonald Praha s.r.o.

Pozice v projektu:

Ředitel projektu

REFERENCE
Pulkovo, Petrohrad, RF

PPP poradenství