REFERENCE
Dálnice M10 Moskva -Petrohrad, RF

Studie proveditelnosti a PPP poradenství
OSOBNÍ REFERENCE: Ing. Oldřich Bronec, CSc.

Projekt:

Dálnice M10 Moskva - Petrohrad

Místo:

Moskva, Ruská federace

Klient:

Dorogi Rossii / SojuzDorProjekt / TransProjekt

Popis: 

PPP poradenství ve fází Studie proveditelnosti

Smluvní partner klienta:

Mott MacDonald Praha s.r.o.

Pozice v projektu:

Ředitel projektu
Ilustrační fotografie © Olbron Invent s.r.o.