Provázíme projekty od jejich vzniku až po realizaci

Naší filozofií je realizovat projekt jako celek tj. zabývat se kromě konkrétních technických řešení především otázkami financování a realizace projektu. Tento přístup vyžaduje výrazně vyšší odpovědnost za konečný výsledek i pochopení všech okolností, za kterých projekt vzniká a je realizován.

_______________________________________________________________________


V oblasti logistiky a nákladní dopravy se zabýváme zpracováním / zajištěním:

. Vyhledávacích studií, architektonických a urbanistických studií
. Dokumentace EIA, včetně hygienické a hlukové studie (dodavatel)

. Projektové dokumentace staveb všech stupňů
. Studií a projektů dopravního řešení staveb
. Studií a projektů parkování a manipulačních ploch
. Studií a projektů logistických a průmyslových parků

. Studií proveditelnosti
. Projektové dokumentace vybraných technických sítí
. Zadávací dokumentace a dokumentace výběrových řízení
. Stavebních rozpočtů

. Auditů a odborných posudků logistických parků, budov a jejich projektové dokumentace
. Provozních a technických auditů logistických parků, budov - se zaměřením na nakládání s energiemi a náklady životním cyklu
. Energetických auditů budov

. Studií a auditů technické správy budov a facilities managementu
. Přípravy a realizace outsourcingových projektů v oblasti technické správy budov a facilities managementu

. Technického dozoru investora
. Projektového managementu
. Inženýrských služeb

. Přípravy a realizace fitoutových projektů, či kompletní servis při stěhování firem do nových prostorů
. Přípravy žádostí o dotace Evropské unie
. Přípravy a realizace projektů ve spolupráci se soukromým sektorem (PPP projekty)

Stejně jako v jiných oblastech je naší hlavní přidanou hodnotou komplexní příprava a realizace projektu a schopnost vidět projekty jak z jejich technické, tak i z jejich finanční a realizační stránky.  Přesně z tohoto důvodu jsme se osvědčili jako projektoví manažeři projektů realizovaných ve spolupráci se soukromým sektorem, což je činnost průběžně sledující projekt od jeho vzniku, přes přípravu projektové dokumentace a zajištění všech nezbytných povolení, přípravu zadávací dokumentace, výběr investora, který stavbu zrealizuje a následně bude provozovat. Umíme skloubit (a opakovaně jsme to prokázali) znalosti stavební problematiky s problematikou provozní. Výhodou je pro nás znalost celé řady investorů, developerů, stavebních firem a firem působících v oblasti správy budov.
_______________________________________________________________________


Dílčími obory v oblasti logistiky a nákladní dopravy jsou:

. Nákladní doprava (včetně silniční, železniční, letecké a říční)
. Nákladní terminály
. Sklady
. Jiné logistické budovy
. Územní plánování
. Facility management

_______________________________________________________________________


Naše reference v oblasti logistiky a nákladní dopravy:

. Logistická zóna, Mošnov
. Logistický a průmyslový park, Orša, Bělorusko

_______________________________________________________________________


Více informací na: info@olbron.cz