Doprava je naším hlavním oborem podnikání.

Působíme v oblasti:

•  automobilové doprava
•  železniční doprava
•  letecká doprava
•  říční doprava
•  městská hromadná doprava
•  integrované dopravní systémy
•  logistika
•  inteligentní dopravní systémy


Pokud se týká poskytovaných služeb, zaměřuje se na problematiku:

. Dopravního inženýrství
. Dopravních průzkumů a prognóz
. Modelování dopravy
. Ekonomiky dopravních staveb
. Financování dopravních staveb
. Technicko - ekonomických analýz
. Programového plánování
. Projektového managementu a
. Technických dozorů


Zajišťujeme:

. Územní plány a urbanistické studie
. Dopravní generely
. Dopravně inženýrské studie
. Simulace dopravních staveb
. Studie proveditelnosti
. Projektovou dokumentaci všech stupňů
. Zadávací dokumentaci
. Přípravu a realizaci výběrových řízení
. Podnikatelské plány
. Investiční plány a jejich rozpočty
. Finanční modely
. Rizikové analýzy
. Žádosti o financování z Evropských fondů
. Kompletní přípravu PPP projektů
. Technické a ekonomické studie a expertní posudky
. Technické, provozní, ekonomické a manažerské audity
. Bezpečnostní a environmentální audity a studie apod.