ARCHITEKTONICKÉ A ÚZEMNÍ STUDIE


V rámci svého technického poradenství zpracovává firma Olbron Invent s.r.o. vlastní architektonické a územní studie.  Detailní studie jsou zpracovány na odpovídající technické úrovni s cílem stanovit základní objemové ukazatele a technické parametry objektů zástavby území, pro něž jsou zpracovávány studie proveditelnosti, podnikatelské plány a informační memoranda.

Příkladem mohou být studie objektů logistické a průmyslové zóny ve městě Orša v Bělorusku, konkrétně územní plán zóny a typové projekty skladových hal a administrativních budov.
OLBRON INVENT S.R.O.

Působíme jako technický, finanční a institucionální poradce v oblasti investiční výstavby, zejména pak dopravy, budov, infrastruktury a energetiky. 
Podrobné informace o činnosti naší společnosti získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.cz .

Najde nás také na Facebooku a na Twittru.