Působíme v Ruské federaci od roku 2007

Naše společnost působí v Ruské federaci prostřednictvím svých zaměstnanců od roku 2007. Za toto období jsme si vytvořili spolehlivé portfolio klientů i velmi dobrou znalost specifik tohoto teritoria, zejména v oblasti působnosti veřejné správy. Hlavní těžiště naší práce představuje především Petrohrad.

_______________________________________________________________________


V Ruské federaci se zaměřujeme na spolupráci s veřejným i soukromým sektorem v oblastech, které znamenají pro naše klienty významnou přidanou hodnotu, tj. v oblastech transferu evropských zkušeností a zavádění nových technologií práce-zejména pak spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP). Využíváme rovněž svého postavení nezávislého mezinárodního poradce, který není spojen s místními institucemi a to i přes to, že rozsah spolupráce s našimi ruskými kolegy je velký.

Prostřednictvím našich zaměstnanců jsme zajišťovali řadu prestižních projektů v oblasti dopravní infrastruktury a developmentu:

. Orlovský tunel v Petrohradu (PPP)
. Rychlá tramvaj v Petrohradu (PPP)
. Modernizace mezinárodního letiště Pulkovo v Petrohradu (PPP)
. Developerský rozvoj v oblasti přednádražního prostoru mezinárodního letiště Pulkovo v Petrohradu
. Centrální dálniční okruh kolem Moskvy (PPP)
. Dálnice Moskva-Petrohrad (PPP)
. Koncepce rozvoje městské hromadné dopravy v Petrohradu
. Audit výstavby metra v Petrohradu
. Výstavba terminálu všeobecného letectví v Petrohradu

Naší strategií je pokračovat v oblasti poradenství zejména v sektoru dopravy, kde cílovým klientem bude zejména veřejná správa. Za jinou perspektivní oblast pro spolupráci považujeme spolupráci s českými investory na území Ruské federace a naopak s ruskými investory mimo toto území.

Práce pro veřejnou správu v Ruské federaci je velmi náročná. Je proto velmi dobrou prověrkou naší profesionality, pečlivosti, přizpůsobivosti, pracovního nasazení i integrity.

_______________________________________________________________________

Více informací na info@olbron.cz