Jsme mezinárodní inženýrskou a poradenskou firmou, působící zejména v oblasti technického, finančního, manažerského a institucionálního poradenství.

_______________________________________________________________________


Naše teritoriální zaměření představují především trhy střední a východní Evropy a zejména pak na rozvíjející se trhy zemí bývalého Sovětského svazu a jihovýchodní Evropy.


Až dosud jsme působili v:

•  České republice,
•  na Slovensku,
•  v Ruské federaci,
•  Bělorusku,
•  na Ukrajině a
•  v Azerbajdžánu.

Nabídky jsme opakovaně podávali také v:

•  Kazachstánu,
•  Srbsku,
•  Makédonii a
•  Turecku. 

Vedle těchto zemí púředstavují naše cílové trhy také:

•  Arménie a
•  Gruzie.

Naše společnost volně komunikuje vedle českého také v ruském a anglickém jazyce.

_______________________________________________________________________


Naším sektorovým zaměřením je především oblast dopravy, budov, infrastruktury a energetiky

Výrobní zdroje hledáme v České a Slovenské republice, opíráme se o velký rozsah externí odborné spolupráce, včetně spolupráce mezinárodní. Při práci v jednotlivých regionech se opíráme vždy o zdroje místní. Přesto je naší hlavní ambicí vyvážet naše domácí zdroje na zahraniční trhy.

_______________________________________________________________________


Informace o podmínkách našich služeb získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.cz