PŘEDSTAVUJEME VÁM
FENOMÉN MĚSTSKÉ ŽELEZNICE: ANO NEBO NE?

Pojem městské železnice se objevuje v té či oné podobě v plánech a úvahách v Praze, v Brně i v Bratislavě. Je to fenomén, který je bezpochyby významnou příležitostí rozvoje dopravních soustav našich velkých měst. Je to však také fenomén, který přináší nemalé problémy a rizika.

Smyslem městské železnice (CityRail, UrbanRail, S-bahn) je obsluha území městského intravilánu prostřednictvím infrastruktury tj. dopravní sítě, vozového parku a provozního zabezpečení železniční dopravy.

V tomto smyslu doplňuje ostatní formy železniční dopravy, konkrétně pak příměstskou a regionální železnici, a také ostatní páteřní kolejové systémy MHD, konkrétně pak metro.

Provozovatelem městské železnice je zpravidla provozovatel železniční dopravy, v českém prostředí České dráhy. Není to však podmínka. V liberalizovaném prostředí může být provozovatelem takřka kdokoliv. Podstatné pro vymezení městské železnice je fakt, že to není dopravní podnik města, který k tomu není technicky vybaven a nemá smysl, aby se o to pokoušel.

Sjednocení provozu městské železnice s ostatními druhy MHD zajišťuje integrátor dopravy (ROPID v Praze, IDS Jihomoravského kraje v Brně, BID v Bratislavě apod.).

Více ...

____________________
PLÁNOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SOUSTAV VELKÝCH MĚSTSKÝCH AGLOMERACÍ

Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti dopravního plánování v České republice i v zahraničí nás inspirovaly k tomu vytvořit souhrnnou publikaci, která by představila tento obor v souladu s naší praxí, naší filosofií a našimi zkušenostmi, a také v souladu s reálnými úkoly, které daná  disciplína u nás i v zahraničí aktuálně řeší.

V rámci komplexního pojetí této disciplíny vymezujeme specifickou oblast plánování dopravních soustav velkých městských aglomerací. Zaměřujeme se nicméně na ucelené spektrum veřejné i individuální osobní dopravy, problematiku systému MHD, příměstské dopravy, komunikační sítě, ale i například letecké dopravy, která život ve městech výrazně obohacuje a ovlivňuje.

Specifickým pojetím našeho chápání dopravní soustavy je její systémové pojetí, propojení se zákonitostmi rozvoje území, multi-modalitou, organizační pluralitou, funkční integritou a investiční a provozní ekonomikou. Dříve se prosazovalo převážně inženýrské pojetí dopravního plánování (dodnes jsou publikace v tomto oboru převážně technického charakteru), dnes se však tato disciplína více oborově diverzifikovala, čímž se stává složitější, ale také účinnější a smysluplnější.


Více ...

____________________