Ideálem soudobého facility managementu je inteligentní pracovní prostředí zprostředkované inteligentně koncipovanou budovou a inteligentně zajišťovanými podpůrnými službami.

Součástí inteligentního konceptu facility managementu jsou i inteligentní formy komunikace uživatele s technickým správcem budovy a poskytovatelem podpůrných služeb prostřednictvím help desku.


_______________________________________________________________________Naše společnost má dlouholeté zkušenosti s poradenskými službami v oblasti technické správy budov, facility managementu a outsourcingu podpůrných služeb.

Významnou konkurenční výhodou naší společnosti je dobrá znalost problematiky výstavby budov (projektový management a technický dozor investora) na jedné straně a zkušenost s přípravou složitých smluv, opírajících se o výkonové a kvalitativní ukazatele dodávky služeb (v oblasti facility managementu tzv. Service Level Agreements) na straně druhé. Máme praktické zkušenosti s reálnou správou budov, rekonstrukcemi technologií budov, předprodejními a garančními audity budov, technickými prohlídkami budov, energetickými audity, kalkulacemi nákladů životního cyklu (Live Cycle Costs), vytvářením konceptů monitoringu úrovně zajištění technické správy budov/zajištění podpůrných služeb a také komunikačních systémů na bázi help desků.

Důležitou konkurenční výhodou naší společnosti je schopnost uplatnit naše znalosti a zkušenosti napříč jednotlivým sektorům. Pokud jsme zkušenosti v oblasti facility managementu získali zejména v rámci sektoru budov a infrastruktury,  významnou část našich znalostí a dovedností představuje sektor dopravy.  V obou oblastech se zaměřujeme, kromě jiného, na problematiku funkce, technické správy a údržby a jiných forem technické a obchodní podpory. Je zřejmé, že z hlediska filosofie přístupu i používaných nástrojů mají oba sektory mnoho společného, a naší výhodou je, že dokážeme tyto společné symptomy využít v naší praktické práci.

Naše komplexní dovednosti v oblasti facility managementu završují naše zkušenosti v oblasti procesního a institucionálního poradenství. Máme zkušenosti s procesními a institucionálními audity, outsourcingovými projekty, transformačními/změnovými projekty apod. Umíme připravit složitá výběrová řízení, zajistit smluvní vztahy s poskytovateli podpůrných služeb a navrhnout nástroje monitoringu a moderní komunikace.

Tyto své dovednosti uplatňujeme i v příbuzných oborech, takových, jako jsou například projekty typu Public Private Partnership._______________________________________________________________________


V oblasti facility managementu se zabýváme zpracováním / zajištěním:

. Koncepce facility managementu, programy a plány
. Outsourcingové programy a prováděcí programy
. FM Help Desky
. Definování a sledování klíčových výkonnostních ukazatelů
. FM výroční zprávy a audity

. Programy údržby a investic životního cyklu
. Rozpočty údržby a investic životního cyklu

. Projektová dokumentace rekonstrukce budov a technického vybavení

. Technické a provozní audity budov
. Pre-sell audity
. Audity vybraných druhů zařízení

. Politika řízení jakosti, audity a plány
. Politika řízení hygieny a bezpečnosti práce, audity a plány
. Politika řízení ochrany životního prostředí, audity a plány

_______________________________________________________________________


Naše reference v oblasti facility managementu:

. Justiční paláce PPP
. Polygon House
. InterContinental Praha
. BB Centrum Building E

_______________________________________________________________________


Více informací na: info@olbron.cz