Provázíme dopravní projekty od jejich vzniku až po realizaci

Naší filozofií je realizovat projekt jako celek tj. zabývat se kromě konkrétních technických řešení především otázkami financování a realizace projektu. Tento přístup vyžaduje výrazně vyšší odpovědnost za konečný výsledek i pochopení všech okolností, za kterých projekt vzniká a je realizován.

_______________________________________________________________________


Zabýváme se zpracováním / zajištěním:

. Vyhledávacích studií pro nová letiště a ověřovacích studií přestavby existujících letišť resp. jejich jednotlivých součástí, jako je dráhový systém či jednotlivé stavby
. Podnikatelských záměrů a business plánů nových i existujících letišť
. Prognóz rozvoje letecké dopravy
. Generálních plánů rozvoje letiště
. Ekonomických a finančních analýz, souvisejících s provozem a rozvojem letišť
. Přípravy investičních programů
. Studií proveditelnosti výstavby / přestavby letišť nebo jejich jednotlivých součástí
. Environmentálních auditů a studií
. Koncepčních plánů výstavby, rekonstrukce nebo rozvoje budov terminálů, kargo zón, technických základen údržby, hangárů, dráhových systémů
. Koncepčních plánů rozvoje přednádražních prostor a ověřování developerských záměrů v přednádražním prostoru
. Koncepčních plánů rozvoje resp. optimalizace navazující dopravy
. Koncepčních plánů rozvoje kolejového napojení letišť
. Koncepčních plánů rozvoje technických sítí letišť
. Kompletní projektové dokumentace (součásti této dokumentace zajišťujeme dodavatelsky)
. Simulací provozních situací na letišti
. Technických auditů provozu stávajících letišť
. Technických auditů infrastruktury stávajících letišť
. Manažerských auditů provozu letišť
. Přípravy outsourcingových projektů
. Přípravy žádostí o dotace Evropské unie
. Přípravy realizace projektů ve spolupráci se soukromým sektorem (PPP projekty)
. Auditů projektů a monitoringem průběhu realizace projektů pro potřeby investorů či věřitelů
. Technického dozoru v průběhu výstavby

Naše společnost se nezabývá některými specializovanými profesemi, jako je například návrh systémů řízení leteckého provozu, naváděcích systémů, systémů osvětlení, zavazadlových systémů, protipožárních systémů apod. Tyto profese zajišťujeme dodavatelsky, pokud řešíme komplexnější úlohy, které podchycení těchto profesí vyžadují. Naopak jsme schopni samostatně zajistit práce v oblasti některých technických sítí jako je systém napájení elektrickým proudem, voda a kanalizace, zásobování teplem apod. Podobně jsme schopni zajistit technické a ekonomické studie v oblasti palivového hospodářství.

Naší hlavní přidanou hodnotou je komplexní příprava projektů. Naše společnost má zkušenosti se samostatnou přípravou realizace výstavby a rekonstrukce významných mezinárodních letišť ve spolupráci se soukromým sektorem (PPP projekty):

. Příprava zadávací dokumentace, koncesních smluv, služeb nezávislého inženýra v době plnění koncesionáře apod.


_______________________________________________________________________


Reference letecká doprava:

•  Orša, studie letiště
•  Pulkovo, Business Aviation
•  Yogyakarta, studie letiště
•  Pulkovo, PPP
•  Mošnov, podnikatelský plán
•  Ruzyně, přistávací dráha

_______________________________________________________________________


PUBLICISTIKA:

•  Plánování dopravních soustav velkých městských aglomerací: Letiště a letecká doprava


_______________________________________________________________________


Více informací na info@olbron.cz