Provázíme dopravní projekty od jejich vzniku až po realizaci

Naší filozofií je realizovat projekt jako celek tj. zabývat se kromě konkrétních technických řešení především otázkami financování a realizace projektu. Tento přístup vyžaduje výrazně vyšší odpovědnost za konečný výsledek i pochopení všech okolností, za kterých projekt vzniká a je realizován.

_______________________________________________________________________


Naše společnost se zabývá přípravou a realizaci silničních staveb, problematikou provozu na nich a jejich technické údržby. Nezabýváme se zpracováním projektové dokumentace a navazujícími službami. V případě potřeby zajišťujeme tyto služby dodavatelsky.


V oblasti silniční dopravy se zabýváme zpracováním / zajištěním:

. Dopravních průzkumů
. Prognózy dopravy
. Modelování dopravy
. Dopravních simulací
. Dopravně-inženýrských studií
. Vyhledávacích studií nových tras komunikací
. Studie stavebních a dopravně provozních úprav křižovatek
. Studie systému parkování, pěších zón, cyklistických stezek, čerpacích stanic (projektovou dokumentaci zajišťuje následně oddělení projektování silnic)
. Studií proveditelnosti připravovaných silničních staveb (metodika HDM4)
. Dokumentace EIA (samostatně) včetně hygienických, hlukových a dalších požadovaných studií (dodavatelsky)
. Bezpečnostních auditů silničních staveb a návrhů stavebně technických a dopravně provozních opatření na silniční síti, zajišťujících zvýšení bezpečnosti provozu
. Studie a návrhy organizace dopravy
. Studie a návrhy systémů řízení dopravy
. Studie a návrhy systémů dopravní telematiky na silniční síti a ve městech
. Studie a návrhy systémů zpoplatnění provozu na silniční a dálniční síti nebo vjezdu do měst a rekreačních území
. Audity a návrhy technické správy a údržby silnic
. Návrhy institucionálních změn v oblasti silniční dopravy
. Přípravy a realizace outsourcingových projektů v oblasti technické správy a údržby silnic
. Technického dozoru na stavbě a dohledu/supervizí pro potřeby věřitelů
. Projektového managementu přípravy a realizace staveb
. Přípravy žádostí o dotace Evropské unie
. Přípravy realizace projektů ve spolupráci se soukromým sektorem (PPP projekty)
. Příprava zadávací dokumentace výběrových řízení

_______________________________________________________________________


Reference SILNIČNÍ doprava:

•  Dálnice D3
•  CKAD, Moskva
•  Moskva - Petrohrad
•  VKAD Kyjev
•  Orlovský tunel
•  GEPARDI


_______________________________________________________________________


Více informací na info@olbron.cz