Provázíme dopravní projekty od jejich vzniku až po realizaci

Naší filozofií je realizovat projekt jako celek tj. zabývat se kromě konkrétních technických řešení především otázkami financování a realizace projektu. Tento přístup vyžaduje výrazně vyšší odpovědnost za konečný výsledek i pochopení všech okolností, za kterých projekt vzniká a je realizován._______________________________________________________________________


Ve struktuře naší společnosti znamená železniční doprava veškerou kolejovou dopravu včetně:

. Klasické železniční dopravy (osobní i nákladní)
. Příměstských a regionálních rychlodrah,
. Lehkých kolejových systémů a tramvají,
. Podzemních drah a
. Lanovek a monorailů.


_______________________________________________________________________Zabýváme se zpracováním / zajištěním:

. Vyhledávacích studií nových tratí a železničních koridorů
. Prognóz rozvoje kolejové dopravy
. Ověření poptávkových předpokladů projektů (prognózy dopravy, systému zpoplatnění, tarifní politiky)
. Generálních plánů rozvoje železničních, tramvajových a rychlodrážních soustav, plánů rozvoje dopravní infrastruktury
. Ekonomických a finančních analýz, souvisejících s provozem a rozvojem železničních a kolejových soustav a zejména tramvajových systémů a rychlodrah
. Přípravy investičních programů
. Studií proveditelnosti výstavby / přestavby tratí, nádraží, dep
. Environmentálních auditů a studií, týkajících se výstavby a provozu kolejových systémů
. Koncepčních plánů výstavby, rekonstrukce nebo rozvoje budov nádraží, zastávek, dep, objektů traťového hospodářství, mostů, tunelů
. Koncepčních plánů využití nádražních prostor pro komerční účely
. Koncepčních plánů rozvoje přednádražních prostor a ověřování developerských záměrů v přednádražním prostoru
. Koncepčních plánů rozvoje resp. optimalizace navazující dopravy a zejména systémů "park-and-ride", navazující autobusové dopravy
. Koncepčních plánů rozvoje kolejového napojení letišť
. Koncepčních plánů rozvoje traťové technologie, systémů traťového zabezpečení, systémů řízení traťového provozu
. Kompletní projektové dokumentace (součásti této dokumentace zajišťujeme dodavatelsky)
. Výpočet investičních a provozních nákladů, nákladů životního cyklu
. Finanční analýzy a finanční modely
. Simulací traťového provozu
. Technicko provozních auditů a technické správy a údržby tratí a stavebních objektů
. Technických auditů infrastruktury kolejové soustavy
. Manažerských auditů a projektů institucionálních změn
. Přípravy privatizačních a outsourcingových projektů
. Přípravy žádostí o dotace Evropské unie
. Přípravy realizace projektů ve spolupráci se soukromým sektorem (PPP projekty)
. Auditů projektů a monitoringem průběhu realizace projektů pro potřeby investorů či věřitelů
. Technického dozoru v průběhu výstavby

Tématem doby se stává regionální železniční doprava a integrované dopravní systémy, integrované dopravní uzly, jednotné systémy odbavení cestujících ap.


_______________________________________________________________________


Reference KOLEJOVÁ doprava:

•  Metro Petrohrad
•  MHD Petrohrad
•  GEPARDI


_______________________________________________________________________


PUBLICISTIKA:

•  Plánování dopravních soustav velkých městských aglomerací: Železnice a železniční doprava
•  Fenomén městské železnice: ano nebo ne?


_______________________________________________________________________


Více informací na info@olbron.cz