NAŠE SPOLEČNOST PŮSOBÍ NAPŘÍČ REGIONŮM A SEKTORŮM

Své služby  poskytujeme především v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury, budov a jejich technické infrastruktury a energetiky. Jsme multiprofesní společností, která dokáže působit na rozhraní jednotlivých oborů, případně v oblasti projektů komplexní oborové povahy.

Působíme nejen jako technický poradce, ale také jako poradce transakční, finanční, institucionální apod. Zaměřujeme se na problematiku technických řešení projektů, nákladového a finančního managementu, dodavatelského inženýringu, výběrových řízení a smluvních vztahů. Jsme zkušenou firmou v oblasti přípravy a realizace projektů PPP.

_______________________________________________________________________________

Zajišťujeme:


- Architektonické studie objektů
- Územní plány a urbanistické studie
- Dopravní generely a dopravně inženýrské studie,
- Provozní simulace dopravních a občanských staveb

- Studie proveditelnosti a CBA analýzy
- Projektovou dokumentaci všech stupňů
- Zadávací dokumentaci
- Přípravu a realizaci výběrových řízení

- Podnikatelské plány
- Investiční plány a jejich rozpočty
- Finanční modely
- Rizikové analýzy

- Žádosti o financování z Evropských fondů
- Kompletní přípravu PPP projektů

- Technické a ekonomické studie a expertní posudky
- Technické, provozní, ekonomické a manažerské audity
- Bezpečnostní a environmentální audity a studie apod.

_______________________________________________________________________________

Působíme rovněž v oblasti:

- projektového managementu,
- technických dozorů,
- programového plánování,
- procesních a institucionálních analýz,
- outsourcingových projektů,
- facility maanagementu,
- procurementu a
- dodavatelského inženýringu.

_______________________________________________________________________________


Informace o podmínkách našich služeb získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.cz