Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) je dodavatelský model, jehož podstatou je zajištění veřejné služby v úzké partnerské spolupráci se soukromým sektorem

Naše společnost patří ke špičce v oblasti technického poradenství projektů PPP.

_______________________________________________________________________

Zabýváme se přípravou a realizací PPP projektů v:

. Silniční dopravě (D5, D47, D3, slovenské D1, R1, ukrajinský VKAD, ruské CKAD, Moskva - Petrohrad, Orlovský tunel v Petrohradě)
. Železniční dopravě (rychlodráha na pražské letiště, rychlá tramvaj v Petrohradě)
. Letecké dopravě (mezinárodní letiště Pulkovo v Petrohradě)
. Vodním hospodářství
. Výstavbě / rekonstrukci budov a sportovních areálů (Justiční paláce v Ústí nad Labem a v Karlových Varech)


_______________________________________________________________________

V oblasti PPP projektů na straně veřejného zadavatele zajišťujeme:

. Kompletní přípravu PPP projektů (manažer projektu a koordinátor ostatních poradců)
. Ověřovací studie PPP projektů
. Technické audity projektů
. Přípravu koncesních projektů (ověření technické, finanční a právní proveditelnosti a účelnosti PPP projektů)
. Výpočet investičních a provozních nákladů, nákladů životního cyklu
. Finanční modely a srovnávací analýza PSC a PPP
. Rizikové analýzy a kalkulace nákladů rizik
. Přípravu a realizaci představení projektu na investičním trhu (informační memoranda, road show, testy trhu)
. Přípravu zadávací dokumentace
. Přípravu a realizaci výběrového řízení
. Přípravu a realizaci soutěžního / koncesního dialogu
. Odbornou podporu vyhodnocování nabídek uchazečů
. Přípravu koncesní smlouvy včetně jednotlivých příloh
. Služby nezávislého arbitra a nezávislého inženýra

_______________________________________________________________________

Na straně uchazečů a návazně koncesionářů zajišťujeme:

. Technické, finanční a právní audity projektů a jejich projektové dokumentace
. Ověření poptávkových předpokladů projektu (prognózy dopravy, systému zpoplatnění, tarifní politiky)
. Výpočet investičních a provozních nákladů, nákladů životního cyklu
. Finanční analýzy a finanční modely
. Rizikové analýzy a kalkulace nákladů rizik, ověření technických rizik projektu
. Přípravu technických částí nabídek a podporu přípravy finančních částí nabídek
. Podporu účasti uchazeče v rámci soutěžního / koncesního dialogu
. Projednání a úpravu technických příloh koncesní smlouvy, přípravu dodatků technických příloh
. Podpora Koncesionáře při přípravě smluv o financování, přímých smluv, pojistných smluv apod.
. Technická podpora procesu předání aktiv Koncesionáři
. Zpracování projektové dokumentace a inženýring stavby
. Podpora obchodní přípravy stavby
. Příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatelů, podpora procesu výběru dodavatelů
. Technický dozor investora na stavbě
. Podpora obchodní přípravy provozu veřejné služby, technické správy a údržby
. Technická asistence v případě řešení sporů s Veřejným zadavatelem a dodavateli
. Technická podpora procesu zpětného předání/převzetí
. Další technická asistence v průběhu přípravy a realizace projektu, v průběhu celé koncesní doby


_______________________________________________________________________

Na straně věřitelů provádíme:

. Technické audity projektů, podnikatelských záměrů, nabídek a koncesní smlouvy
. Ověření poptávkových předpokladů projektu (prognózy dopravy, systému zpoplatnění, tarifní politiky)
. Vyhodnocení finančního modelu, zpracovaného uchazečem
. Ověření technických rizik projektu
. Ověření zpracované projektové dokumentace a validity získaných povolení
. Dozor věřitele na stavbě a v průběhu plnění koncesní smlouvy
. Nákladová kontrola v průběhu realizace stavby a jejího následného provozu
. Další technická asistence v průběhu přípravy a realizace projektu, v průběhu celé koncesní doby.


_______________________________________________________________________


Reference Public Private Partnership:

•  Dálnice D3
•  CKAD, Moskva
•  Moskva - Petrohrad
•  VKAD Kyjev
•  Orlovský tunel
•  Pulkovo, PPP
•  Justiční paláce

_______________________________________________________________________


PUBLIKACE:

•  Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v dopravě


_______________________________________________________________________


Více informací na info@olbron.cz